• 918 44 880
  • post@norgeseventer.no

Category Archive Video

Slik håndterer vi stress

Slik engasjerer vi dine deltakere

Ca 70% som deltar i konferanser, tør ikke å stille spørsmål i salen. Slik løser vi det.

Norges Eventer intervjuet Jan Erik Hansen som jobber i firma Zeepia. Selskapet bak bl.a. Event-appen. Han forteller hvordan arrangører kan skape et større engasjement for sine deltakere og mervedi til sine kunder og foredragsholdere. Dette er et fint verktøy som vi bruker i diverse forum og konferanser.

NE MeetUps

Deltaker Kjetil Berg kommenterer eventet som meget godt gjennomført og med et sterkt faglig innhold.

Norges Eventer arrangerte NE MeetUps. Eventet var rettet mot nye kunder som ønsket å vite hvordan man kan bruke events som et strategisk virkemiddel, og skape oppmerksomhet for sin bedrift med ulike metoder.

Vi hadde to av Norges mest ettertraktede foredragsholdere Thomas Moen og Hans-Petter Nygard-Hansen som både gjennomgikk en rekke tips og nyheter for 2015.

MeetUps er et konsept der man møter likesinnede mennesker med samme interesse. Det som regelt uformelt, sosialt og med et faglig innhold.

Se filmen som oppsumerer eventet.
Thomas Øgård var arrangementansvarlig.